Serdecznie witamy

Fundacja WaldWelten jest wspólną fundacją miasta Eberswalde i Wyższej szkoły ekorozwoju HNEE (wyższa szkoła zawodowa). Fundacja 22 października 2010 roku została oficjalnie uznana jako fundacja użyteczności publicznej.

Lasy są największym lądowym ekosystemem na ziemi i skarbcami bioróżnorodności. Tym samym lasy są źródłem pracy i surowców odnawialnych. Globalne zmiany klimatu i związane z tym skutki dla człowieka i natury, a tym samym dla lasów na ziemi stanowią jedno z największych wyzwań naszych czasów i przyszłości naszych dzieci.

Polityczne podmioty decydujące, ekolodzy oraz przemysł leśny i drzewny potrzebują w równej mierze gruntownej wiedzy i praktycznych pomocy do podejmowania decyzji. Dlatego, aby móc opracowywać strategie adaptacyjne na przyszłość, niezbędna jest naukowa i właściwa ocena związanych ze zmianą klimatu szans i ryzyk jak również zdolności naszych lasów do adaptacji.

Celem Fundacji WaldWelten jest wspieranie nauki związanej z leśnictwem i badań następstw klimatycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym, publicznej edukacji ekologicznej, wspieranie powiązanej z lasem sztuki i kultury jak również ochrony przyrody.

Działalność Fundacji WaldWelten finansowana jest przez projekty i datki. Dlatego bardzo ucieszymy się na współpracę lub wsparcie finansowe naszych projektów. Rada fundacji i zarząd, jak również większość pracowników to wolontariusze.

Aby uzyskać więcej informacji, jesteśmy do Państwa dyspozycji w języku niemieckim lub angielskim. Państwa osoba kontaktowa:

Pan Dr. Bernhard Goetz

Stiftung WaldWelten
c/o Botanischer Garten Eberswalde
Am Zainhammer 5
D-16225 Eberswalde
Deutschland / Germany

Mail:bernhard(dot)goetz(at)hnee(dot)de
Phone: +49 (0)3334 657 477

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner